Čo je Klientsky portál?


Prečo je výhodné aktivovať si používateľský účet v klientskom portáli eKooperativa

  • Prehľad o Vašich poisteniach, zmluvách, platbách, poistných udalostiach a ich stave riešenia máte vždy poruke v tablete, smartfóne, či PC.
  • Možnosť online úhrady poistného priamo cez platobnú bránu s automatickým zadaním správneho variabilného symbolu a sumy. Tento spôsob úhrady poistného zabezpečí správne priradenie platby k vybranej poistnej zmluve.